Referat fra generalforsamling

Generalforsamling Køge Atletik den 10.6.2021

Ca 30 deltagere plus bestyrelsesmedlemmer.  

Pkt 1. 

Kim A valgt til dirigent 

General er lovligt indvarslet via medlemsmail og Facebook 

Claudio valgt som referent 

 

Pkt 2. 

Formanden aflagde en god beretning. Hvis den er nedskrevet kan den vedlægges referatet.

 

Pkt 3. 

Kasseren fremlagde regnskabet. Lidt anderledes end tidligere år. I år er de 2 afdelinger er delt mere op i hhv. Atletik og Løbeafdelingen.

7 færre medlemmer i Corona er flot fastholdt. 

Regnskabet blev godkendt. 

Budget blev også gennemgået af kasseren. 

 

Pkt 4. 

Forslag fra Henrik Glimø om at ændre brugsnavn. 

 

Køge Atletik og Motion eller Køge Atletik og løb.

Generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til at arbejde videre med et brugsnavn som indikerer at klubben både er for atletikudøvere og motionsløbere.

 

Pkt 5. 

Fastsættelse af kontingent V. kasseren 

Forslår at vi sætter kontingentet ned for 2021

Forslaget er godkendt 

Enstemmigt vedtaget 

 

Pkt 6. 

Valg af formand. 

Tenna stiller ikke op. 

Kim A stiller op. 

Kim A er valgt 

 

Pkt 7. 

Peter Rafael er valgt til bestyrelses medlem 

Plus Kim Sørensen 

Og Claudio Pelsen 

Vi mangler et bestyrelsesmedlem og en suppleant. Bestyrelsen skal i samarbejde med medlemmerne prøve at finde disse 2. Ellers vil der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.

Dette vil være punkt til næste bestyrelsesmøde. 

 

Pkt 8 

 

Pkt 9 

Lykke er genvalgt til Revisor 

 

Pkt. 10

Ellen Nielsen er revisiorsuppleant 

2 rev. Suppleant er Kim Kokholm 

 

Pkt 11. 

Evt. 

Alt kan diskuteres men intet besluttes 

Kim Kokholm forslag indmeldelsegebyr som går til trøje med Køge Atletik og løb.

 

Henrik Glimø 

Hvor skal klubben hen ? 

Hvor er retning skal vi flere 

Vil gerne have en målsætning 

Bestyrelsen tager punktet til sig. 

 

Kim Andersen har snart brikker til styrkerum klar. 

 

Der deles gaver ud til formanden. Kim S holdt tale. Store roser til Tenna.