Referat fra generalforsamling

Referat generalforsamling 2022

Tirsdag d. 29.03.2022 kl 19.30 i cafeen Hal 4 (tidl Tennishuset)

 

Dagsorden jf. vedtægterne:

 

 1. Valg af dirigent: Valgt blev Andreas
 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning: beretningen er vedhæftet, hermed enkelte uddrag: Tennisklubben er købt af den selvejende institution ’Køgehallerne, og vi betaler nu husleje til dem. De har også lavet forskellige forbedringer på huset. Vi har stadig behov for at arbejde med fællesskabet i klubben, som i øvrigt nu har navnet Køge Atletik & Motion.
 3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det indeværende år: vedhæftet regnskab blev vedtaget med akklamation
 4. Budgettet også vedhæftet. Pernille vil gerne møde med repræsentanter for holdene for at tale om deres ønsker
 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag: ingen indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent: alle under 60 år fastholder kontingent uforandret. Medlemmer på 60 til 69 år betaler 600 kr årligt, og +70 betaler 400 kr årligt. På den måde kan vintertræningen finansieres og fortsætte som hidtil.
 7. Valg af formand på ulige år.
 8. Valg af kasserer på lige år: Pernille modtog genvalg
 9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer på lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer på ulige år. Peter Raffaelt på genvalg, ønskede ikke at genopstille. Der mangler to bestyrelsesmedlemmer
  Bestyrelsen består nu af: formand: Kim Andersen, kasserer Pernille Sveistrup samt Claudio Pelsen og Kim Sørensen
 10. Valg af bestyrelsessuppleanter: Ingen stillede op, bestyrelsen fortalte om deres arbejde, de vil meget gerne have nye medlemmer med interesse og evner til at arbejde med sociale medier, hjemmesiden og memberlink
 11. Valg af revisorer, der vælges henholdsvis lige og ulige år. Ellen Nielsen blev valgt som ny revisor og Lykke Outzen fortsætter sig hverv som revisor.
 12. Valg af en revisorsuppleant: Peter Raffalt blev valgt
 13. Faste udvalg: Champagnegalop udvalget fortsætter. Festudvalget fortsætter.
 14. intet under eventuelt

 

Generalforsamlingen sluttede som sædvanlig med, at der blev råbt hurra for foreningen.

 

Ref. Gitte Westi-Henriksen