Info om kontingenter

Kontingenter pr. 01.07.2022                      

Aktiv mellem 22 år 59 år                            

Junior atletik mellem 12 år og 21 år          

Børn atletik under 12 år                               

Aktiv over 60 år til 69 år                               

Aktiv over 70 år                                            

Passiv         

Nedsat kontingent for frivillige i bestyrelse, løbe- og atletiktrænere                                                 

.

Forår       Efterår

400,00      400,00

550,00      550,00

400,00      400,00

350,00      350,00

250,00      250,00

100,00      100,00

150,00      150,00

 

Kontingent forfalder til betaling henholdsvis 9. januar og 9. juli. Ved for sen betaling fremsendes op til 2 rykkere. Såfremt foreningen ikke har modtaget betaling senest 5 dage efter 2. rykker bliver medlemmet meldt ud af klubben uden yderlige varsel.

Ved indmeldelsen skal man vælge medlemsgruppen ud fra ”alder” (se ovenfor under ”Kontingent for medlemsgrupperne”).
”Alder” er den gruppe hvori man konkurrerer og træner.

Eksisterende medlemmer rykkes op i næste kontingentgruppe af medlemsadministrationen, når det er aktuelt. 

Ved ændring i kontaktoplysninger, som f.eks. flytning, skift af e-mailadresse, nyt betalingskort eller mobilnummer, skal du som medlem selv rette disse oplysninger. Det gør du via din personlige menu, i øverste højre hjørne efter login på hjemmesiden.

Udmeldelse af klubben sker ligeledes via den personlige menu på hjemmesiden. Du forbliver medlem resten af det halvår, som du har betalt for.